Sodalite Round

$22.00 $20.00

Sodalite Round

Size: 10 mm , 8 mm

15" Strand