Smokey Quartz Plain Rectangular

$14.00 $12.00

Smokey Quartz Plain Rectangular

Size: Irregular

15" Strand